Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!

Οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον. Ο Θεός όμως διά της αναστάσεώς Του 'καταδικάζει' τους ανθρώπους εις αθανασίαν. Διά τα κτυπήματα τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς, διά τας ύβρεις τας ευλογίας, διά τον θάνατον την αθανασίαν. Ποτέ δέν έδειξαν οι άνθρωποι τόσον μίσος προς τον Θεόν, όσον όταν Τον εσταύρωσαν και ποτέ δεν έδειξεν ο Θεός τόσην αγάπην προς τους ανθρώπους, όσην όταν ανέστη. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεόν θνητόν, αλλά ο Θεός διά της αναστάσεώς Του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωθείς Θεός και απέκτεινε τον θάνατον. Ο θάνατος ουκ έστι πλέον. Η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπον και όλους τους κόσμους του.(Απόσπασμα από το 'Καταδικασμένοι' να είναι αθάνατοι.τοῦ Ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς).