Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Ένα Ψαρόνι (Sturnus Vulgaris) που δεν ψαρώνει :-)