Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Εκεί που έπεσε το πρωινό φεγγάρι, έπεσε και ο κουρασμένος ήλιος..