Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Χριστούγεννα στο δασικό χωριό του Ερύμανθου