Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

μια φωτογραφία απο τα παλιά.....
ο Nemo στα κρουστά , o Ingo στα πνευστά και η Ζoe στα έγχωρδα.
Διευθυντής ορχήστρας... η Μαρίνα