Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

ο Νεμο στα πρώτα του βήματα, ως σκύλος διάσωσης.