Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

στα στενά της Καβάλας...

στα στενα της Καβάλας