Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Mια παγκόσμια έρευνα από τον ΟΗΕ....

Τον περασμένο μήνα διεξήχθη μια παγκόσμια έρευνα από τον ΟΗΕ.

Το μόνο ερώτημα ήταν: Παρακαλούμε δώστε την έντιμη γνώμη σας για λύσεις στην έλλειψη τροφίμων στον υπόλοιπο κόσμο.

Η έρευνα είχε τεράστια αποτυχία γιατί :
Στην Ανατολική Ευρώπη δεν ήξεραν τι σημαίνει «έντιμο».
Στην Αφρική τι σημαίνει «τρόφιμα».
Στη Δυτική Ευρώπη τι σημαίνει «έλλειψη».
Στην Ασία τι σημαίνει «γνώμη».
Στη Μέση Ανατολή τι σημαίνει «λύση».
Στη Νότια Αμερική τι σημαίνει «παρακαλώ»,
ενώ στις ΗΠΑ τι σημαίνει «υπόλοιπος κόσμος»