Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Στη λιμνη Κερκίνη

pelιcan