Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Οταν παίρνεις...όταν δίνεις...

Όταν παίρνεις
γεμίζουν τα χέρια σου,
Όταν δίνεις
γεμίζει η καρδιά σου