Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008


"Θα ζήσεις άριστο βίο
αν συγκρατείς
το θυμό σου"
Μένανδρος