Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Στο Πελίτι 2010 (Μεσοχώρι Δράμας)

Peliti 2010

Peliti 2010


Peliti 2010
Προς τον οικισμό Περίβλεπτον

Peliti 2010
Ο οικισμός Περίβλεπτο