Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Στα στενά της Καβάλας

στα στενά της Καβάλας