Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Συνεχίζεται η συνεργασία ΟΤΕ και ΚΑΛΛΙΣΤΩ για την παρακολούθηση της καφέ αρκούδας

Αναδημοσίευση http://www.callisto.gr/neaByArticle.php?id=128

Υλοποίηση της β φάσης της δράσης στην Πίνδο.
Ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα από τη Ροδόπη


Το καινοτόμο πρόγραμμα γενετικής παρακολούθησης του πληθυσμού της καφέ αρκούδας, που ξεκίνησε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ μαζί με τον ΟΤΕ το 2009, στην Οροσειρά Ροδόπης, επεκτείνεται φέτος με την υλοποίηση της ίδιας δράσης και στην Πίνδο, στην ευρύτερη περιοχή της Βάλιας Κάλντα. Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος του Εταιρικής Υπευθυνότητας, υποστηρίζει την καινοτόμο αυτή έρευνα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.

Η έρευνα της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ στηρίζεται στη μέθοδο της γενετικής ταυτοποίησης των ατόμων αρκούδας, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη προτίμησή τους (κατά τη φάση σήμανσης της περιοχής τους), για τους ξύλινους στύλους του ΟΤΕ, λόγω κυρίως της ιδιαίτερης μυρωδιάς που εκλύει το υλικό εμποτισμού τους.

Οι πρώτοι στύλοι του ΟΤΕ τοποθετήθηκαν στην οροσειρά Ροδόπης τον Ιούλιο του 2009, σε σημεία που δεν καλύπτονταν από το υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, συνελέγησαν με επιτυχία τα πρώτα δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση στο εξωτερικό. Μέσω της ανάλυσης απειροελάχιστης ποσότητας DNA (συλλογή τριχών), που συλλέγεται από τους ξύλινους στύλους του ΟΤΕ, αντλείται ακριβής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία για τη γενετική ταυτότητα, το φύλο, και τη συγγένεια ενός ατόμου αρκούδας με τα υπόλοιπα άτομα ενός πληθυσμού, αλλά και τις σχέσεις των πληθυσμών μεταξύ τους.

Η επιτυχία του εγχειρήματος και η ένθερμη υποστήριξη των ανθρώπων του ΟΤΕ, που παρέχει δωρεάν τα υλικά και συμμετέχει ενεργά στην τοποθέτηση των στύλων, οδήγησε στην υλοποίηση της β’ φάσης της δράσης στη Βάλια Κάλντα, στα μέσα Μαΐου. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνεται το δειγματοληπτικό δίκτυο και αυξάνεται η δυνατότητα συλλογής δειγμάτων βιολογικού υλικού για την εκτίμηση του πληθυσμού καφέ αρκούδας στη χώρα μας.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και στις δύο περιοχές παρουσίας αρκούδας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι στύλοι του ΟΤΕ, δίνοντας το πλεονέκτημα στους ειδικούς να παρακολουθούν τις αρκούδες με την ελάχιστη δυνατή ενόχληση για τα ζώα.

Με αφορμή τη διεύρυνση της συνεργασίας του ΟΤΕ με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, η οποία ξεκίνησε το 2008 με την υποστήριξη του προγράμματος δασοπροστασίας, η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας του ΟΤΕ, κα Ντέπη Τζιμέα τόνισε: «Κοινός παρανομαστής πίσω από την επιτυχημένη συνεργασία με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι η φροντίδα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργαζόμαστε και ζούμε. Ξεκινώντας από το «σπίτι» μας, που για μας στον ΟΤΕ υπερβαίνει τα στενά όρια του «χώρου εργασίας», συμβάλλουμε με τα μέσα που διαθέτουμε και με τη συμμετοχή των ανθρώπων μας από κάθε γωνιά της Ελλάδος, αποδεικνύοντας ότι η σχέση με το περιβάλλον είναι, όχι μόνο ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων, αλλά κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας.»