Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Αρκτούρος: Οίνος, Αρκτος & θεάματα

Υπαίθρια εκδήλωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
στο κτήμα ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ