Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Άλλος δρόμος για τα αληθινά και
αιώνεια πρωτεία
δεν υπάρχει
εκτός απο το δρόμο
της θυσίας


Θυσία τω Θεώ
πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην
ο Θεός ουκ εξουδενώσει.