Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε


Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε
Χριστὸς ἐξ ουρανῶν ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε,
Ἅσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα η γῆ,
Καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί∙ ὃτι δεδόξασται.