Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Καβάλα...(αστικά τοπία)