Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 05/03/2009

Κόνωνος του κηπουρού. Μάρκου του ασκητού. Ευλογίου, Ευλαμπίου, Αρχελάου, Φωτίου, Ιωάννου του εν Βουλγαρία, Γεωργίου του εν Ραψάνη των μαρτύρων

«Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης