Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 11/03/2009

Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων(†638-644). Πιονίου πρεσβυτέρου της εν Σμύρνη Εκκλησίας (†250). Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης 'Αρτης. Γεωργίου Σιναϊτου. Τροφίμου και Θαλλού των μαρτύρων.


«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης