Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 09/03/2009

Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν τη λίμνη Σεβαστείας μαρτυρησάντων (†320). Ουρπασιανού μάρτυρος

«Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης