Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 08/03/2009

Ερμού Αποστόλου (Α' αι). Θεοφυλάκτου Επισκόπου Νικομηδείας (†842). Παύλου Ομολογητού. Δομετίου οσίου (†363). Δίωνος μάρτυρος

«Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης