Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 01/02/2009

†Προεόρτιος Υπαπαντής. Τρύφωνος, Καϊωνος, Περπέτουας, Αναστασίου του εκ Ναυπλίου(†1655) των μαρτύρων. Πέτρου, Βενδιμιανού, Βασιλείου, Τιμοθέου οσίων

«Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης