Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 05/02/2009

Αγάθης μάρτυρος. Θεοδοσίου οσίου του Αντιοχέως. Πολυεύκτου Πατριάρχου Κων/λεως. Αντωνίου Αθηναίου

«Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης