Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 26/02/2009

Πορφυρίου επισκόπου Γάζης. Φωτεινής της Σαμαρείτιδος. Ανατολής, Φωτούς, Παρασκευής, Κυριακής, Φωτείδος, Φωτεινού, Ιωσή, Σεβαστιανού, Βίκτωρος, Χριστοδούλου, Νικολάου, Θεοκλήτου των μαρτύρων

«'Αλλο πράγμα είναι να πιστεύη τις εις τον Θεόν και άλλο να γνωρίζη Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης