Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 11/02/2009

Βλασίου επισκόπου Σεβαστείας και των συν αυτω 7 γυναικών. Θεοδώρας της Αυγούστας. Γεωργίου του εκ Σερβίας

«Ο Θεός ουδεμίαν ασκεί βίαν επί του ανθρώπου, αλλ' ίσταται μακροθυμών παρά την καρδίαν και ταπεινώς αναμένει πότε θα ανοιχθή αύτη εις Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


"Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του, αν δεν πέσει σε σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται"
Ισαάκ ο Σύρος


Έχω 10 μήνες να καπνίσω...και είναι σαν να μη κάπνισα ποτέ!!!! Δόξα τω Θεώ!!!