Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 03/02/2009

Συμεών Θεοδόχου. Άννας Προφήτιδος. Αδριανού, Ευβούλου, Βλασίου, Σίμωνος, Παύλου μαρτύρων. Αζαρίου προφήτου. Ιωάννου, Σταματίου, Νικολάου νεομαρτύρων εκ Σπετσών (†1822)

«Εάν ήμεθα απλοί ως τα παιδία, ο Κύριος θα εδείκνυεν εις ημάς τον παράδεισον, θα εβλέπομεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμεθα ταπεινοί, και δια τούτο βασανίζομεν και εαυτούς και τους άλλους, όσοι ζούν μεθ’ ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο ΑθωνίτηςΤο βρήκα στο ....>>>
http://odevontas.blogspot.com/2009/02/blog-post_03.html