Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 21/02/2009

Τιμοθέου του εν συμβόλοις. Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας. Ζαχαρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ιωάννου πατριάρχου Κων/λεως. Γεωργίου επισκόπου Αμάστριδος. Ανδρέου και Ανατολίου των οσίων

«Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης