Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 13/02/2009

Μαρτινιανού οσίου. Ακύλα και Πρισκίλλας των Αποστόλων. Ευλογίου αρχιεπισκόπου αλεξανδρείας. Συμεών οσίου

«Πολλοί αγαπούν να αναγινώσκουν σοβαρά βιβλία, και τούτον είναι καλόν, αλλ’ ανωτέρα πάντων είναι η προσευχή»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης