Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου...

BlackBirds


εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε αυτων.. (κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6 :26)Ισιδώρου Πηλουσιώτου. Νικολάου ομολογητού. Αβραμίου ιερομάρτυρος. Οσίου Ιωάννου Ειρηνουπόλεως. Ιασίμου θαυματουργού. Θεοκτίστου μάρτυρος. Νικήτα οσίου. Ιωσήφ του εκ Χαλεπίου (†1686)

«Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης