Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 18/02/2009

Λέοντος Ρώμης. Λέοντος και Παρηγορίου των μαρτύρων. Πιουλίου και Αγαπητού επισκόπου Συναού των οσίων

«Οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν διά πίστεως ελευθέρας πάσης αμφιβολίας ως Θεόν δημιουργόν και Θεόν σωτήρα ημών, εν παραφορά μετανοίας, λαμβάνουν πείραν και του 'Αδου και της Αναστάσεως, πρίν ή γευθούν του σωματικού θανάτου»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ