Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 17/02/2009

Θεοδώρου Τύρωνος. Μαριάμνης. Θεοστηρίκτου οσίου. Μαρκιανού και Πουλχερίας των βασιλέων. Αυξιβίου επισκόπου Σόλων Κύπρου. Θεοδώρου Βυζαντίου. Μιχαήλ αγραφιώτου

«Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης