Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 20/02/2009

Λέοντος επισκόπου Κατάνης. Σαδώκ ιερομάρτυρος και των συν αυτω 128 μαρτύρων. Βησσαρίωνος, Αγάθωνος, Κινδέως, Πλωτίνου, Ανιανού, Νεμεσίου, Ποταμίου των οσίων

«Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης