Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 09/02/2009

Νικηφόρου μάρτυρος. Ρωμανού οσίου. Μαρκέλλου επισκόπου Σικελίας. Φιλαγρίου επισκόπου Κύπρου. Παγκρατίου επισκόπου Ταυρομενίου

«Ημείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου»

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης