Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 27/02/2009

Προκοπίου ομολογητού. Γελασίου του μίμου. Θαλλελαίου, Στεφάνου, Νισίου, Ασκληπιού, Ιακώβου, Ηλιού οσίων

«Ο Θεός ουδεμίαν ασκεί βίαν επί του ανθρώπου, αλλ' ίσταται μακροθυμών παρά την καρδίαν και ταπεινώς αναμένει πότε θα ανοιχθή αύτη εις Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης