Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 16/02/2009

Παμφίλου, Ουάλη, Παύλου, Σελεύκου, Πορφυρίου, Ιουλιανού, Θεοδούλου, Ηλιού, Ιερεμία, Ησαΐα, Σαμουήλ, Δανιήλ των μαρτύρων. Μαρούθα επισκόπου. Φλαβιανού Πατριάρχου Κων/λεως

«Κατά την διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνει στο Θεό την προσευχή»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ