Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 12/02/2009

Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.Πλωτίνου καί Σατορνίνου μαρτύρων. Χρήστου του κηπουρού

«Ψυχή ήτις εγνώρισε τον Κύριον ουδέν φοβείται, εκτός της αμαρτίας, και προ παντός την αμαρτίαν της υπερηφανίας. Γνωρίζει ότι ο Κύριος αγαπά ημάς, τότε τι να φοβηθώμεν;»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης