Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 07/02/2009

Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου. Λουκά οσίου του εν Στειρίω. των εν Νικομηδεία 1003 μαρτύρων. Απρίωνος Επισκόπου Κύπρου. Γεωργίου Κρητός (†1867)

«Είναι καλόν πάντοτε να ζητής παρά του Θεού «σύνεσιν εν πάσι», τι και πως πρέπει να πράξης ή να είπης. ‘Αλλαις λέξεσιν, εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης