Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 03/01/2009

"Η μητέρα όλων των αγαθών και το γνώρισμα των μαθητών του Ιησού και η δύναμη που συγκρατεί όλη μας την ζωή είναι πάνω από όλα η αγάπη"

Αγ.Ιωάννης Χρυσόστομος