Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 20/01/2009

†Ευθυμίου του μεγάλου. Ευσεβίου και Ζαχαρίου των νεομαρτύρων. Βάσσου, Ευσεβίου, Ευτυχίου, Βασιλείδη, Ίννας, Πίννας, Ρίμμας, Θύρσου, Αγνής, Άννας των μαρτύρων. Πέτρου του τελώνου

«Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης