Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 12/01/2009

Τατιανής, Ευθαλίας, Πέτρου, Ευθασίας, Μερτίου μαρτύρων. Αβεσαλαμίτου οσίου.


«Πολλοί αγαπούν να αναγινώσκουν σοβαρά βιβλία, και τούτον είναι καλόν, αλλ’ ανωτέρα πάντων είναι η προσευχή»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης