Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς


Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε,
ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν,
ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.