Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 29/01/2009

Ανακομιδή λειψάνων Ιγνατίου του Θεοφόρου. Φιλοθέου, Υπερεχίου, Αβίβου, Ιουλιανού, Ρωμανού, Ιακώβου, Παρηγορίου των μαρτύρων. Σιλουανού επισκόπου. Λουκά διακόνου. Μωκίου αναγνώστου. Σορβήλου, Βεβαίας, Βαρσιμαίου, Δημητρίου Χιοπολίτου των μαρτύρων. Αφραάτη, Ακεψιμά των οσίων

«Ούτω πρέπει να βιάζωμεν εαυτούς πρός το καλόν καθ’ όλην την ζωήν ημών, και το κυριώτερον, να συγχωρώμεν εις τους άλλους τα πλημμελήματα αυτών, και τότε ο Κύριος δεν θα μνησθή των αμαρτιών ημών και θα δώση εις ημάς την χάριν του Αγίου Πνεύματος»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης