Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 16/01/2009

Ελασίπου, Πευσίππου, Μεσίππου, Νεινίλλης, Δαμασκηνού των μαρτύρων

"Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται"

'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

" Μη προσφέρεσαι να ακούς τους λόγους του καταλάλου, ούτε να μιλάς σε εκείνον που απο εμπάθεια κατηγορεί τους πάντες"

Μάξιμος ο Ομολογητής