Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 14/01/2009

Των εν Σινα και Ραϊθω μαρτύρων. Αγνής μαρτυρος. Θεοδούλου, Στεφάνου οσίων. Σάββα οσίου

«Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ