Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 15/01/2009

Παύλου Θηβαίου. Ιωάννου καλυβίτου. Πανσοφίου, Ελπιδίου, Δάναξ, Ελένης των μαρτύρων

«Κατά την διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνει στο Θεό την προσευχή»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ