Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 24/01/2009

Ξένης οσίας. Βαβύλα ιερομάρτυρος. Φίλωνος, Μακεδονίου, Φιλιππικού, Ζωσιμά, Φιλήμωνος των οσίων. Φιλοθέου της του Φιλοθέου Ιεράς Μονής εν Αγίω Ορει κτήτωρος. Παύλου, Παυσιρίου, Θεοδοτίωνος, Αγαπίου, Τιμοθέου, Ερμογένους, Μάμα των μαρτύρων

«Ημείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης