Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 19/01/2009

Μάρκου ευγενικού. Μακαρίου Αιγυπτίου. Αρσενίου Κερκύρας. Ευφρασίας μάρτυρος. Αρσενίου και Μελετίου των ομολογητών

«Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης