Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 09/01/2009

Πολυέκτου, Αντωνίνας, Λαυρεντίου των μαρτύρων. Ευστρατίου οσίου


«'Αλλο πράγμα είναι να πιστεύη τις εις τον Θεόν και άλλο να γνωρίζη Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης