Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 23/01/2009

Αγαθαγγέλου και Κλήμεντος Αγκύρας των ιερομαρτύρων. Διονυσίου του εν Ολύμπω. Ευσεβίου, Μαϋσιμά, Σαλαμάνη των οσίων

«Η εκζήτησις του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερον έργον της ζωής ημών, διότι «οδεύοντες την οδόν» του θελήματος του θεού γινόμεθα μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης